• IMG_2223_1341ec9e4a
 • 1a82_2ee653bedb
 • IMG_2242_c15b56735a
 • IMG_2246_8f255f1209
 • DSC_8363_bd54683cdb
 • IMG_2241_27e28a000f
 • DSC_8417_b61309a231
 • IMG_2251_6e21bf8165
 • DSC_8420_06dc3d14e5
 • IMG_2261_8473c85865
 • DSC_8458_9e3a5f6c32
 • IMG_2257_70e987609c
 • DSC_8530_36ea5165b8
 • IMG_2262_54dff86f7a
 • DSC_8463_345ee8d21a
 • DSC_8549_a686189cf2
 • IMG_2264_13d442113e
 • DSC_8568_a97854d751
 • IMG_2273_8ce5b7ea7d
 • DSC_8564_278d06eec6
 • IMG_2272_d54fe56278
 • DSC_8610_c166903f31
Tin nổi bật
Tin nổi bật
      Ngày phụ nữ Việt Nam là kỷ niệm mốc thành lập Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam ...
      Lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ  nước của dân tộc ta là một chặng đường dài đầy gian nan, thử thách nhưng cũng đầy oanh liệt với những chiến công sáng ngời. Ở đó, con người Việt Nam với phân nửa là phụ nữ được tôi luyện và trưởng thành ngày càng khảng định những phẩm chất, tinh hoa tốt đẹp của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 79

Multimedia.Photo.default