03/03/21  Chuyên đề Giáo dục  3163
Kỳ thi được tổ chức nhằm truyền cảm hứng khám phá các ngôn ngữ lập trình, hướng tới phát triển các kĩ năng giải quyết vấn đề và các khái niệm Khoa học tin học, trong đó bao gồm khả năng phân loại và đơn giản hóa các công việc phức tạp, thiết kế thuật toán, tổng quát hóa và trừu tượng hóa các đối ...
 28/10/20  Chuyên đề Giáo dục  6732
Ban Tổ chức Việt Nam Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO 2020 hướng dẫn thi Vòng loại quốc gia như sau: 
 25/09/20  Chuyên đề Giáo dục  2674
ENetViet là Ứng dụng liên lạc trực tuyến cho phép tích hợp với Hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT, giúp kết nối Gia đình và Nhà trường