20/09/20  Chuyên môn  162
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT, về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;Căn cứ Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều ...
 19/04/20  Tin tức - Sự kiện  1161
Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND Thành phố về sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với GDMN, GDPT và GDTX năm học 2019-2020 trên địa bàn TP Hà Nội.
 13/03/20  Tin tức - Sự kiện  1015
Ngày 13/3, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 lần 2.
 07/04/19  Chuyên môn  849
Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.