Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Phương Nga
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương Nga
Giới tính Nữ
Email c1xl@tayho.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách