• CĐ3 Bài 4 Chọn phông chữ, cỡ chữ
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 289 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Biết cách chọn được phông chữ, cỡ chữ khi soạn thảo văn bản;Luyện tập chọn phông chữ, cỡ chữ trong soạn thảo văn bản tiếng Việt.
 • CĐ3 Bài 3 Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã nặng
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 373 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Biết được cách gõ dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng theo kiểu Telex hoặc VNI;Soạn được một đoạn văn bản tiếng Việt đơn giản, có dấu.
 • CĐ3 Bài 2 Gõ các chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 314 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Biết được cách gõ các chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư theo kiểu gõ Telex  Soạn được một đoạn văn bản có các chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư.
 • CĐ3 Bài 1 Bước đầu soạn thảo văn bản
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 158 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Thực hiện được các thao tác lưu văn bản và mở văn bản đã có sẵn để chỉnh sửa;Soạn thảo và trình bày được văn bản ngắn trên phần mềm Word.
 • CĐ2 Bài 7 Thực hành tổng hợp
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 221 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Ôn tập các kiến thức đã học trong chủ đề;Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để vẽ bức tranh có chủ đề tuỳ chọn.
 • CĐ2 Bài 6 Tô màu hoàn thiện tranh vẽ
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 248 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ biết sử dụng công cụ tô màu để tô màu các chi tiết tranh vẽ.
 • CĐ2 Bài 5 Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 274 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Biết cách sao chép, thay đổi kích thước của chi tiết đã vẽ;Biết cách di chuyển chi tiết đã vẽ đến vị trí mới.
 • CĐ2 Bài 4 Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 141 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Biết sử dụng công cụ tẩy để tẩy xoá chi tiết trên tranh vẽ;Biết sử dụng công cụ chọn hình vuông, chọn hình tự do để chọn chi tiết
 • CD2 Bài 3 Vẽ đường thẳng, đường cong
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 166 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Biết sử dụng công cụ để vẽ đường thẳng và đường cong; Vẽ được bức tranh đơn giản có đường thẳng và đường cong.
 • CĐ2 Bài 2 Vẽ hình từ mẫu có sắn, chọn độ dày, màu nét vẽ
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 281 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn;Biết cách chọn độ dày, màu nét vẽ.
 • CD2 Bài 1 Làm quen với phần mềm học vẽ
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 133 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Được làm quen với phần mềm học vẽ Paint;Sử dụng được công cụ vẽ tự do để vẽ các nét vẽ đơn giản;Thực hiện được thao tác: lưu bài vẽ vào thư mục máy tính, mở bài vẽ đã có sẵn. 
 • CĐ 1 Bài 7 Làm quen với Internet
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 181 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Được làm quen với Internet; Biết máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối Internet; Truy cập được trang web khi biết địa chỉ của trang web.