• CĐ3 Bài 4 Chèn và trình bày bảng trong văn bản
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 271 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Chèn được bảng vào trang soạn thảo;Biết cách điều chỉnh kích thước bảng, cột, dòng trong bảng;Biết cách nhập ô, tách ô trong bảng;Gõ được chữ, số vào bảng.
 • CĐ3 Bài 3 Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 301 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Chèn được tranh ảnh có sẵn từ Clip Art vào trang soạn thảo; Biết cách điều chỉnh kích thước của tranh ảnh trong trang soạn thảo.
 • CĐ3 Bài 2 Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình vẽ
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 150 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Biết cách chỉnh sửa kích thước của hình trong văn bản; Biết cách thay đổi màu, độ dày đường viền của hình; Viết được chữ lên hình.
 • CĐ3 Bài 1 Những gì em đã biết
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 271 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ ôn tập lại được các kiến thức, kĩ năng về soạn thảo văn bản đã học ở lớp 3.
 • CĐ2 Bài 5 Thực hành tổng hợp
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 113 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ vận dụng được kiến thức đã học để vẽ bức tranh về chủ đề tuỳ chọn.​​​​​​​
 • CĐ2 Bài 4 Sao chép màu
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 469 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ biết cách sao chép màu từ màu của bức vẽ có sẵn.
 • CD2 Bài 3 Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 329 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Biết chức năng của một số nút lệnh trong thẻ View;Thay đổi được kích thước trang vẽ.
 • CĐ2 Bài 2 Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 231 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Biết xoay hình theo nhiều hướng khác nhau;Viết được chữ lên hình vẽ.
 • CD2 Bài 1 Những gì em đã biết
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 158 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Ôn tập lại được các kiến thức, kĩ năng đã học về cách vẽ hình cơ bản, chỉnh sửa, tô màu cho bức vẽ;Lưu được bài vẽ vào máy tính và mở được bài vẽ đã lưu để chỉnh sửa.
 • CĐ 1 Bài 6 Tìm kiếm thông tin từ Internet
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 261 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Biết cách tìm thông tin (văn bản, hình ảnh…) phục vụ học tập và giải trí từ Internet;Biết cách lưu hình ảnh tìm kiếm được từ Internet vào thư mục trên máy tính.
 • CĐ 1 Bài 5 SD thiết bị lưu trữ ngoài
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 182 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Biết một số thiết bị lưu trữ ngoài phổ biến như USB, đĩa CD/DVD, ổ đĩa ngoài;Sử dụng được USB, đĩa CD/DVD, ổ đĩa ngoài để lưu tữ, trao đổi thông tin.
 • CĐ 1: Bài 4 Các thao tác với tệp
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 283 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ thực hiện được các thao tác sao chép, đổi tên, xoá tệp.