• CĐ3 Bài 5 Đặt thông số cho trang mẫu
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 188 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Lựa chọn được phông chữ thích hợp trong các trang trình chiếu; Lựa chọn được màu nền cho các trang trình chiếu; Đặt hình thức chung cho các trang trình chiếu, như hình minh hoạ, số trang,… 
 • CĐ3 Bài 4 Chèn đoạn video vào bài trình chiếu
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 190 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ chèn được đoạn video vào bài trình chiếu.
 • CĐ3 Bài 3 Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 402 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ chèn được đoạn âm thanh vào bài trình chiếu.
 • CĐ3 Bài 2 Mở rộng hiệu ứng chuyển động
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 166 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Tạo hiệu ứng chuyển động theo đường cong trên trang trình chiếu; Rèn luyện cách sử dụng hiệu ứng trên trang trình chiếu.
 • CD3 Bài 1 Những gì em đã biết
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 302 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ ôn tập lại các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu.
 • CĐ2 Bài 5 Thực hành tổng hợp
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 310 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Ôn lại toàn bộ các thao tác đã học khi soạn thảo văn bản; Tìm hiểu một số chức năng khác khi soạn thảo văn bản.
 • CĐ2 Bài 4 Định dạng trang văn bản, đánh số trang văn bản
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 242 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Biết cách định dạng trang văn bản; Biết cách đánh số trang trong văn bản.
 • CĐ 2 Bài 3 Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 250 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Chọn được kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản; Biết cách trình bày văn bản theo nhiều kiểu khác nhau.
 • CD2 Bài 2 Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 245 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Ấn định được độ rộng của lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới theo ý muốn; Điều chỉnh được khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn, khoảng cách giữa hai đoạn;Biết cách thụt lề đoạn văn bản. 
 • Chủ đề 2 Bài 1 Những gì em đã biết
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 276 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Củng cố các thao tác về gõ văn bản tiếng Việt, chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, chèn tranh, ảnh vào văn bản.Luyện tập các thao tác sao chép, cắt dán, di chuyển một đoạn văn bản hoặc hình/tranh ảnh tới vị trí ...
 • CĐ 1 Bài học và chơi cùng máy tính
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 185 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ hiểu được một số khái niệm về thiên văn học và không gian xung quanh em.
 • CĐ 1 Bài 4 Thư điện tử ( tiếp theo )
  | TRƯỜNG TH XUÂN LA | 278 lượt tải | 0 file đính kèm
  Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: Biết sử dụng dịch vụ thư điện tử để gửi và nhận thư có đính kèm tệp tin; Biết xem lại các thư đã gửi, thư nháp và tìm kiếm thư khi cần xem lại nội dung.