Tiểu học Xuân La đạt Giải nhất môn Khiêu vũ thể thao tiểu học Bài Sam Ba