16/06/19  Tin tức - Sự kiện  530
Trường Tiểu học Xuân La hướng dẫn quy trình đăng kí tuyển sinh trực tuyến đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại Xuân La năm học 2019 - 2020 từ ngày 1/7/2019 đến 3/7 /2019 như sau:
 15/06/19  Tin tức - Sự kiện  273
Căn cứ Điều lệ trường tiểu học; Công văn số 5169/UBND-KGVX ngày 23/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;Căn cứ công văn số 412/SGDĐT-QLT ngày 19/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các ...
 06/06/19  Tin tức - Sự kiện  356
Chúc mừng TÂN HIỆU TRƯỞNG Trường Tiểu học Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.