21/06/21  Tin của trường  1885
Căn cứ Thông báo số: 29/KH-PGDĐT ngày 20/05/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ về việc báo cáo chuẩn bị cho tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6.
 21/06/21  Tin tức - Sự kiện  4080
Căn cứ Công văn số: 492/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 của UBND thành phố Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022; 
 18/06/21  Tin của trường  116
Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên học sinh lớp 2 trên cả nước thực hiện đổi mới chương trình. Với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, toàn diện theo hướng phát triển cả phẩm chất và năng lực học sinh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đang ...
 12/06/21  Tin tức - Sự kiện  423
Học sinh thân yêu của Trường Tiểu học Xuân La đã ủng hộ với số tiền là 78.109.000 VNĐ, đặc biệt lớp 3A11 ủng hộ 40 hộp khẩu trang.
 28/05/21  Tin tức - Sự kiện  158
Sáng ngày 28/05/2021, chi bộ trường TH Xuân La đã tổ chức kết nạp cho đồng chí: Doãn Minh Đăng - Giáo viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 
 13/05/21  Tin tức - Sự kiện  1217
Căn cứ Công văn số 1444/UBND-KGVX ngày 13/5/2021 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021;