CHÚC MỪNG TÂN HIỆU TRƯỞNG

Chúc mừng TÂN HIỆU TRƯỞNG Trường Tiểu học Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

Chiều ngày (27/5/2019), Quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục, Đảng ủy phường Xuân La, cùng toàn thể Hội đồng Sư phạm nhà trường chứng kiến Lễ Công bố Quyết định cô giáo Nguyễn Thị Tuyết - giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân La kể từ ngày (23/5/2019).
Chúc mừng Ngành giáo dục, chúc mừng Nhà trường, chúc mừng Hội Cha mẹ học sinh, chúc mừng các em học sinh, có một cô giáo Hiệu trưởng đầy năng lực và tâm huyết!