Danh sách thi khảo sát tiếng Anh năm học 2018 - 2019

Thực hiện Nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cấp tiểu học quận Tây Hồ, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức khảo sát học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 học chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ tiếng Anh năm học 2018 – 2019.

Công tác khảo sát tiếng Anh của học sinh học chương trình liên kết giảng dạy, bổ trợ, làm quen tiếng Anh là một hoạt động thường xuyên hàng năm của các trường nhằm đánh giá chất lượng dạy và học tiếng Anh tại nhà trường.

Nội dung khảo sát:

Khảo sát các kỹ năng nghe, đọc và viết trong phạm vi nội dung chương trình tiếng Anh của học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 trường tiểu học. Học sinh lớp 3 và lớp 4 làm bài khảo sát trong thời gian 40 phút, học sinh lớp 5 làm bài khảo sát trong thời gian 45 phút bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, điểm của bài khảo sát tôi đa là 40 điểm.

Thời gian, địa điểm

  1. Thời gian:  Ngày 20/05/2019 ( lớp 3), Ngày 22/2/2019 ( lớp 4, lớp 5)
  2.  Địa điểm: Tại trường tiểu học Xuân La

Danh sách khảo sát

  Danh sách học sinh lớp 3: khoi 3.xlsx

  Danh sách học sinh lớp 4: Khoi 4.xlsx

  Danh sách học sinh lớp 5: khoi 5.xlsx