Giải Kim Cương tập thể & giải Nhất cá nhân - Giao lưu tiếng Anh thông minh English Smart Box

Trường TH Xuân La đã xuất sắc giành được hai giải cao nhất

Giải Kim Cương tập thể & giải Nhất cá nhân - Giao lưu tiếng Anh thông minh  English Smart Box cấp Tiểu học - Năm học 2017 - 2018

Bài viết liên quan