A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TRỰC HÈ 2018

Căn c nhim v năm hc 2017 – 2018 và  kế hoch làm vic tháng 6, 7, 8 /2018 ca Ban giám hiu.

Ban giám hitrường Tiu hc Xuân La lp kế hoch trc trường trong thi gian hè t ngày 1/6/2016 đến ngày 31/8/2017 c th như sau

1.Thi gian trc
- Trc t th 2 đến hết th 6 các ngày trong tun
- Bui sáng t 8 gi  đến 11 gi.
- Bui chiu t 14 gi đến 16 gi 30 phút
- Lch trc c th như  sau:

THÁNG

NGÀY

BUI

NGƯỜI TRC

CHC V

GHI CHÚ

Tháng 6

Ngày 1

Sáng

Ban giám hiệu

 

 

Chiu

Ban giám hiu

 

 

Ngày 4,5,6,7

Sáng

Nguyn Th Phương Nga

Phó HT

ĐT  0982919807

Chiu

Bùi Thị Mai Hương

Văn thư

ĐT 0968051189

Ngày 8

Sáng

Lê Th Thanh
Nguy
n Th Thương Huyn

Hiu trưởng
Phó HT

ĐT 0912596659
ĐT 0982860020

Chiu

Nguyn Th Thương Huyn

 

 

Ngày 11,12,13

Sáng

Lê Th Thanh

Hiu trưởng

 

Chiu

Lê Bích Thy

Kế toán

ĐT 0986051189

Ngày 14,15

Sáng

Nguyn Th Phương Nga

Phó HT

 

Chiu

Bùi Thị Mai Hương

Văn thư

ĐT 0986051189

Ngày 19,20,21,22

Sáng

Nguyn Th Phương Nga

Phó HT

 

Chiu

Nguyn Th Tâm

Nhân viên

 

Ngày 25,26,27,28

Sáng

Nguyn Th Thương Huyn

Phó HT

 

Chiu

Lê Bích THủy

Nhân viên

 

Ngày 29

Sáng

Lê Th Thanh
Nguy
n Th Thương Huyn

Hiu trưởng
Phó HT

 

Chiu

Bùi Mai Hương

Văn thư

 

Tháng 7

Ngày 1,2,3,4,5,6

Sáng

Ban giám hiu

 

 

Chiu

Ban giám hiu

 

 

Ngày 9,10,11,12,13

Sáng

Lê Th Thanh

Hiu trưởng

 

Chiu

Bùi Thị Mai Hương

Văn thư

 

Ngày 16,17,18,19,20

Sáng

Lê Th Thanh
Nguy
n Th Thương Huyn

Hiu trưởng
Phó HT

 

Chiu

Lê Th Thanh
Nguy
n Th Thương Huyn

Hiu trưởng
Phó HT

 

Ngày 23,24,25,26,27

Sáng

Lê Th Thanh
Nguy
n Th Phương Nga

Hiu trưởng
Phó HT

 

Chiu

Lê Th Thanh
Nguy
n Th Phương Nga

Hiu trưởng
Phó HT

 

Ngày 30,31,

Sáng

Ban giám hiệu

 

 

Chiu

Ban giám hiệu

 

 

Tháng 8

Ngày 1,2,3

Sáng

Ban giám hiu

 

 

Chiu

Ban giám hiu

 

 

Ngày 6,7,8,9,10

Sáng

Nguyn Th Thương Huyn

Phó HT

 

Chiu

Nguyn Th Thương Huyn

Phó HT

 

Ngày 13,14,15,16,17

Sáng

Nguyn Th Phương Nga

Phó HT

 

Chiu

Nguyn Th Phương Nga

Phó HT

 

Ngày 20,21,22,23,24

Sáng

Nguyn Th Thương Huyn

Phó HT

 

Chiu

Nguyn Th Phương Nga

Phó HT

 

Ngày 27,28,29,30,31

Sáng

Ban giám hiu

 

 

Chiu

Ban giám hiu

 

 

 

Lưu ý: Bảo vệ trực 24/24

2. Ni dung trc

- Có mt phòng làm vic ti cơ quan đ trin khai các công vic được giao, công vic ca nhà trường theo kế hoch ca hiu trưởng.

- Cùng nhân viên bo v trường kim tra CSVC, khuôn viên nhà trường, nếu có s vic xy ra thì báo cáo vi lãnh đo nhà trường hoc các cơ quan chc năng theo quy đnh ca pháp lut.

- X lý các công vic trong thm quyn cho phép.
-  Đôn đc cán b, giáo viên, nhân viên làm công tác tuyn sinh.
- Lp kế hoch và chun b các điu kin cn thiết phục vụ cho năm hc 2018 – 2019.

- Phi ghi đy đ các thông tin vào s trc, người trc trước có trách nhim phn ánh tình hình và bàn giáo s trc cùng các h sơ khác (nếu có) cho người trc kế tiếp .


Trên đây, là kế hoch trc hè ca Ban giám hiu trường Tiu hc Xuân La năm 2018. Các t chc và cá nhân đến liên h công vic có th liên h vi các đng chí qua s đin thoi cá nhân trên hoc liên h s đin thoi trc ca nhà trường.  S đin thoi: 024 38 362 768./.

 

Nơi nhn
- Các phó hiu trưởng
- Thông báo Website, b
ng tin
- L
ưu VP

HIU TRƯỞNG
(Đã kí)Lê Th Thanh


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan