KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Cách đây 64 năm, ngày 7-5-1954, trận quyết chiến cuối cùng giữa những người chiến sĩ và nhân dân Việt Nam với đội quân hùng hậu bậc nhất của thực dân Pháp tại chiến trường Điện Biên Phủ, đã mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Đây là chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam, chấm dứt 100 năm đô hộ của ngoại bang. Trận chiến “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” kéo theo sự sụp đổ không thể cứu vãn của chủ nghĩa thực dân trên phạm vi toàn thế giới.

       DIỄN VĂN.docx

  

Bài viết liên quan