THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND QUẬN TÂY HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                           Xuân La, ngày 01 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học, Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ công văn số 5169/UBND-KGVX ngày 23/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 412/SGDĐT-QLT ngày 19/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 22/5/2019 của UBND quận Tây Hồ về Kế hoạch Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch số 33/KH-PGD&ĐT ngày 13/5/2019 của Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

Trường Tiểu học Xuân La xin thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 như sau:

1 - ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

- Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013) có hộ khẩu thường trú tại phường Xuân La.

* Lưu ý: trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

2 - HỒ SƠ TUYỂN SINH:

- 01 đơn xin học in từ phần mềm tuyển sinh trực tuyến (trường hợp chưa in được đơn nhà trường sẽ hỗ trợ khi thực hiện đối khớp)

- 01 giấy khai sinh bản sao (có bản chính để đối chiếu)

-  Phô tô hộ khẩu (có hộ khẩu chính để đối chiếu)

3 – CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

- Số lớp: 10 lớp;   Số học sinh: 452 học sinh

4 – ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN:

- Thời gian: Từ 01/7 đến 03/7/2019. Thu nhận hồ sơ HS đăng kí tuyển sinh

- Mã Tuyển sinh: Trường mầm non cung cấp

- Website: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

- Điện thoại tư vấn: 0989838893 Thầy Sang (trong giờ hành chính)

* Lưu ý : Trong thời gian tuyển sinh trực tuyến, Ban tuyển sinh bố trí CBGV hỗ trợ CMHS tại phòng học lớp 1A1 tầng 1.

5 – ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TIẾP:

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019

       Sáng từ 08h đến 11h; chiều từ 14h đến 16h30

- Địa điểm: Phòng học lớp 1A1, 1A2, 1A3 tầng 1. Trường Tiểu học Xuân La.

* Lưu ý:    PHHS  mang đầy đủ hồ sơ tuyển sinh và đơn trúng tuyển tuyển sinh trực tuyến.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Tuyết