Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 - 19/5/2018 ) - 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh ( 15/5/1941 - 15/5/2018)

Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 - 19/5/2018 )

77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh ( 15/5/1941 - 15/5/2018)

Ngày Hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện Đội viên

Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long