TẾT SẺ CHIA - TẾT YÊU THƯƠNG
 30/04/21  Tin tức từ Sở  1073
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1814/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn Thủ đô.
 01/02/21  Tin tức từ Sở  1069
Ngày 31 tháng 1 năm 2021, Sở GDĐT Hà Nội ra công văn số 357/SGDĐT-CTTT về việc thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021 để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.