30/04/21  Tin tức từ Sở  243
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1814/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn Thủ đô.
 01/02/21  Tin tức từ Sở  323
Ngày 31 tháng 1 năm 2021, Sở GDĐT Hà Nội ra công văn số 357/SGDĐT-CTTT về việc thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021 để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
 30/08/18  Tin GD&ĐT  18295
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội, khai thác thông tin trên mạng internet.