Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 - 19/5/2018 )